Bestill rørlegger | 941 66 644

Fyllingsdalen Gravplass

Drifts- og lagerbygg

 

Byggeår: 2023

Byggherre: Bergen Kirkelige Fellesråd
Oppdragsgiver: Sartor Drange AS

 

Bygget er på 197,2 m2 fordelt på 2 etasjer.


BEREKO har levert komplett varme- & sanitæranlegg til bygget.