Bestill rørlegger | 941 66 644

Hvit og blå blokk

ERLEVEIEN 20

41 leiligheter over 5 plan

  • Coop extra på gateplan
  • Ca 1500m2 parkering i kjeller

 

BEREKO har levert rørteknisk infrastruktur og teknisk rom på oppdrag for Teknobad, -som har totalleveransen av VVS installasjoner i prosjektet til prosjektet.

Vestbo er byggherre og har engasjert Kruse Smith AS som totalentreprenør.